strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-12 Niedziela, Imieniny: Brunona, Jana, Wery BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  AKTUALNOŚCI

2020-07-10
2020.07.10 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim. (stan na 10.07.2020 r. godz. 12:30)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim związanej z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 10 lipca 2020 r. godz. 12.30. Liczba osób w powiecie olkuskim, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19: 15.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - Zmiana sposobu obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

Od 13 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przywraca się godziny bezpośredniej obsługi interesantów: w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00. Kasa Urzędu Miejskiego w Bukownie przyjmuje  wpłaty w godz. 9.30-13.30. Jednocześnie nadal obowiązują pozostałe wprowadzone dotychczas ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - III nabór do Projektu "Małopolska NIANIA 2.0".

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza TRZECI NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0".

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - Druga edycja "Bitwy o wozy".

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji "Bitwy o wozy". Na specjalnych briefingach prasowych w Nowym Sączu i Tarnowie przedstawił je wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - "Małopolska Olimpiada Frekwencji".

Drogi Rodzicu! Twoja obywatelska postawa to przede wszystkim dobry przykład dla młodego pokolenia, ale także szansa na atrakcyjną formę edukacji dla Twojego dziecka w kolejnym roku nauki w szkole.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-33 Bukowno: Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 24.07.2020 r.

Czytaj więcej

2020-07-10
2020.07.10 - Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23.59.

Czytaj więcej

2020-07-09
2020.07.09 - Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim. (stan na 09.07.2020 r. godz. 12:30)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim związanej z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 9 lipca 2020 r. godz. 12.30. Liczba osób w powiecie olkuskim, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19: 15.

Czytaj więcej

2020-07-08
2020.07.08 - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu w zakresie funkcjonowania fontann oraz tężni ulicznych.

Czytaj więcej

2020-07-08
2020.07.08 - Wszczęcie postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia"

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PERN S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia”.

Czytaj więcej

2020-07-08
2020.07.08 - Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o rozpoczęciu kolejnych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Czytaj więcej

2020.07.08 - Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim. (stan na 08.07.2020 r. godz. 12:00)
2020-07-08
2020.07.07 - Przypomnienie - Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 trwa do 8 lipca 2020 r.
2020-07-07
2020.07.07 - Pochwal się pradziadkiem! Olkuszanie w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
2020-07-07
2020.07.07 - Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim. (stan na 07.07.2020 r. godz. 12:00)
2020-07-07
2020.07.07 - Druga Edycja Darmowych e-Warsztatów: ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.
2020-07-07
2020.07.07 - Godziny otwarcia Punktu Terapeutycznej prowadzącego indywidualne i grupowe programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień w trakcie wakacji.
2020-07-07

Zobacz wszystkie wiadomości


Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989736


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube