Drukuj
  BIEG 2003 - Regulamin I Biegu o Puchar Burmistrza Bukowna

I Ogólnopolski Bieg

"O Puchar Burmistrza Miasta Bukowno"


Regulamin Biegu.

 1. Organizator:
    Urząd Miejski w Bukownie,
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
    Dyrektor Biegu: GRAŻYNA KOWINA-ŚWIDEREK

 2. Cel imprezy:

  • popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu

  • promocja miasta

 3. Termin i miejsce:
    25.05.2003r. godz. 11.00, Stadion Sportowy w Bukownie

 4. Dystans:
    10 km ulicami miasta, asfalt, pętle.

 5. Klasyfikacja:

  Mężczyźni

  Kobiety

  I kat 16-29 lat

  I kat 16-29 lat

  II kat 30-39 lat

  II kat 30-39 lat

  III kat 40-49 lat

  III kat powyżej 40 lat

  IV kat 50-59 lat

   

  V kat 60-69 lat

   

  VI kat niepełnosprawni

   

 6. Uczestnictwo:

  • W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

  • Zawodnicy starują na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie w biurze zawodów.

 7. Imprezy towarzyszące od godziny 8.30:
  festyn sportowo-rekreacyjny, biegi dla dzieci i młodzieży, przejażdzki konne, gokardy, występ zespołu ALLADOS i wiele innych.

 8. Zgłoszenia:
    Zapisy przyjmowane będą listownie lub telefonicznie do dnia 24.05.2003r. lub w dniu biegu od godz. 8.00 do 10.00

  Zgłoszenia należy kierować na adres:

  MOSiR Bukowno
  ul. Spacerowa 1
  32-332 Bukowno
  e-mail:
  Burmistrz@um.bukowno.pl

  lub telefonicznie: (0-32) 642-11-04 lub 642-23-07(po godz. 19.00).

 9. Nagrody:

  W biegu głównym za zajęcie I-III miejsca nagrody pieniężne w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet.

  Za zajęcie miejsc I-III w kategoriach wiekowych nagrody pieniężne [150zł,100zł,50zł].

 10. Zasady finansowania:

  Zawodnicy startują na własny koszt.
  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
  Opłata startowa 10zł [w ramach której wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymają pamiąkowy medal, koszulkę i posiłek].

 11. Uwagi końcowe:

  • bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,

  • organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy,

  • interpretacja regulaminu należy do organizatora.