Drukuj
  POSPRZĄTAJ PO SWOIM CZWORONOGU

 

"MÓJ PIES, MOJA KUPA" - artykuł w Głosie Bukownie (marzec 2010)

 


 

Głos Bukowna (czerwiec 2009) - "ŚMIERDZĄCA SPRAWA?" 

   


  

 

Burmistrz Miasta Bukowno

oraz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

apelują:

  

 

Posprzątaj po swoim czworonogu, nie narażaj siebie i innych osób na niemiły obraz tego, co pozostawiają po sobie nasi ulubieńcy.

 

  

Psie odchody nie użyźniają gleby, zawierać mogą natomiast jaja pasożytów, usuń zatem nieczystości pozostawione przez pupila - zadbasz w ten sposób o swoje zdrowie i o zdrowie innych ludzi.

   

Pozostawione odchody naszych czworonożnych przyjaciół mogą być źródłem potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, przede wszystkim dzieci, chorób odzwierzęcych m.in. toksokarozy, bąblowicy, toksoplazmozy, lambliozy.

 

  • Toksokaroza jest chorobą odzwierzęcą wywołaną inwazją glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati). Źródłem zarażenia ludzi są m.in. zarażone psy, koty, ich odchody, zanieczyszczony odchodami zwierząt piasek i gleba, skażony pokarm,  zanieczyszczone ręce.
     
  • Bąblowica jest zoonozą, powodowaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów i mogą dostać się do organizmu człowieka zarówno przez bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, jak i spożycie skażonej jajami żywności lub wody.
     
  • Toksoplazmoza - przyczyną toksoplazmozy jest pierwotniak Toxoplasma gondii. Jego rezerwuarem jest większość ssaków i ptaków. Zwierzęta wydalają cysty z kałem. Cysty te mogą przetrwać w środowisku przez długi czas; mogą przenosić się na owoce i warzywa, do zbiorników wody pitnej, na ręce (podczas zabawy w piaskownicy). Są one również przenoszone przez owady. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez spożycie cyst. Wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy, niekiedy uszkodzona skóra i błony śluzowe, a także w przypadku toksoplazmozy wrodzonej, łożysko.
     
  • Lamblioza - inwazyjna choroba przewodu pokarmowego wywołana przez pasożytniczego pierwotniaka Giardia intestinalis. Zarażamy się drogą pokarmową przez połknięcie jaj (cyst) znajdujących się w glebie, wodzie lub pożywieniu zanieczyszczonym kałem zarażonych zwierząt (lub ludzi). a także przeniesionych przez owady (np. w przewodzie pokarmowym muchy domowej cysty mogą przebywać nawet kilka dni nie tracąc swojej zdolności do zarażania, w środowisku zewnętrznym w kale mogą przeżyć nawet 3 tygodnie).

 

Poza wymienionymi wyżej zagrozeniami w kale zwierząt może występować szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych, groźnych dla człowieka m. in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia.

 

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej i otoczenia wraz z systematycznym odrobaczaniem psów i kotów /minimum 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii/ w znacznym stopniu ograniczy możliwość wystąpienia ww. chorób zaliczanych do tzw. "chorób brudnych rąk".