Drukuj
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno - Część A i C

 

 


 

Dokumentacja procedury planistycznej przy uchwalaniu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C:

 

2022.12.21 - Rozstrzygnięcie uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C

 

2022.10.17 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bukowno o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno część A i C...

 

2022.06.07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie Uchwały Nr LV/324/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C i o przystąpieniu do sporządzania Zmiany planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miasta Bukowno
- Część A i C 

  

 

 


 

Dokumentacja procedury planistycznej przy uchwalaniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C:

 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C

Prognoza oddziaływania na środowisko

WERSJA DO UCHWALENIA projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C


Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie z dnia 3 września 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno z 7 września br. w sprawie przeznaczenia terenów leśnych Pustyni Starczynowskiej w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, iż z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Miasta Bukowno, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. o godz. 15.00 w auli Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3. 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - Część B
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
 - Wyłożenie do publicznego wglądu

 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część B

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie autora