Drukuj
  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bukowno

2016.12.30 - Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023, które zostały przeprowadzone w okresie 26 listopada - 25 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej

2017.06.23 - Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno.  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 czerwca do 23 lipca 2017 roku (włącznie).

Czytaj więcej

2017.04.04 - Bukowno już z planem na rewitalizację.

30 marca br. Rada Miejska przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno na lata 2016-2023. Ten strategiczny dokument pozwoli Miastu na uczestniczenie w konkursie na dofinansowanie nowych działań rewitalizacyjnych. Na beneficjentów czeka bowiem w Małopolsce ponad 550 mln zł.

Czytaj więcej

2016.12.05 - Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

Burmistrz Miasta przypomina o trwających od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023. Jedną z form konsultacji będą spotkania z Mieszkańcami Osiedli Centrum Północ, Centrum Południe, Bór Biskupi w Przeniem oraz Osiedla Podlesie, które odbędą się w dniach 6-7 grudnia br.

Czytaj więcej

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminie konsultacji społecznych projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BUKOWNO NA LATA 2016-2023. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej

2016.11.25 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bukowno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Bukowno informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie uchwały nr XXXIV/227/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

Czytaj więcej

2016.09.28 - Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno.

Rada Miejska w Bukownie na sesji w dniu 27 września 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczonych zostało pięć podobszarów (I - obszary ulic Zwycięstwa, Wyzwolenia, II - obszar ulicy Ogrodowej (Podlesie), III - obszar ulicy Wiejskiej (Bór Biskupi z Przeniem), IV - obszar ulicy Kolejowej, V - część obszaru ulicy 1 Maja).

Czytaj więcej

2016.10.05 - Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Bukowno zaprosił Mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone były w dniach od 24 sierpnia 2016 r. do 22 września 2016 roku, a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego replica orologi omega i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno oraz zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

Czytaj więcej

2016.09.02 - Spacer studyjny po terenie Osiedla Centrum Północ

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza Mieszkańców na spacer studyjny po terenie Osiedla Centrum Północ – w proponowanym obszarze zdegradowanym / obszarze rewitalizacji obejmującym ulice Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Wyzwolenia.  Spacer studyjny odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 15.00 (rozpocznie się przy bloku nr 1 przy ul. Wojska Polskiego).

Czytaj więcej

2016.08.24 - Diagnoza Służąca Wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji Miasta Bukowno.

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości publicznej materiały, będące przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno, mapę wyznaczonych obszarów oraz diagnozę służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej


Strona: [1]  2