Drukuj
  WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Mając na uwadze postanowienia zawarte w Zarządzeniu Nr 632/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem powodującym chorobę COVID-19 dotyczące wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Burmistrz Miasta Bukowno informuje o możliwych sposobach zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, 5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj więcej

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza  Ustala wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Wykaz miejsc i tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj.  DZ.U. z 2019, poz.684) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości publicznej wykaz miejsc i tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Czytaj więcej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Czytaj więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podaje do wiadomości publicznej informacje o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Czytaj więcej

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje do wiadomości publicznej ujednolicony tekst obowiązującej Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach (...) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...).

Czytaj więcej


Strona: [1]  2