Drukuj
  Położenie

Bukowno administracyjnie położone jest w zachodniej części województwa małopolskiego, między Krakowem a Katowicami, w jednakowej odległości (około 40 km) od obu miast. 

Przyrodniczo miasto położone jest na granicy Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Wyżyny  Śląskiej, a dokładniej na granicy mezoregionów określanych jako Pagóry Jaworznickie i Wyżyna Olkuska. Obszar w całości znajduje się w zlewni Białej Przemszy. 

W obecnych granicach administracyjnych Bukowno zajmuje obszar 63,4 km2. Miasto stanowi zwarty obszar o kształcie zbliżonym do trapezu. Jego rozciągłość z północy na południe wynosi ok. 7,4 km, a z zachodu na wschód ok. 13,2 km. 

Bukowno sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

  • od wschodu – gmina miejsko-wiejska Olkusz;
  • od północy – gmina wiejska Bolesław;
  • od północnego-zachodu – gmina miejska Sławków;
  • od południowego-zachodu – gmina miejska Jaworzno;
  • od południa – gmina miejsko-wiejska Trzebinia.

 

 

Mapa położenia Bukowna

Miasto Bukowno położone jest na południu Polski w połowie drogi między aglomeracjami Krakowa i Górnego Śląska.

 

Bukowno stanowi północno-zachodnią część województwa Małopolskiego wraz z całym powiatem olkuskim, do którego oprócz miasta Olkusz należą jeszcze gminy Bolesław, Klucze, Wolbrom i Trzyciąż. Powiat Olkusz sąsiaduje w nowym województwie z powiatami Kraków, Chrzanów i Miechów, a województwie śląskim z powiatem Będzin (gm. Sławków).

 

 

Mapa okolic Bukowna