Drukuj
  Środowisko przyrodnicze

     

Zdjęcie - Okolice Góry BuczynyUkształtowanie tego terenu utrwalone w trzeciorzędzie, charakteryzuje się łagodną rzeźbą będącą wynikiem działalności lodowców, rzek i wiatrów. Obecna rzeźba terenu charakteryzuje się przewagą łagodnych nachyleń i niezbyt dużych różnic wysokości względnych. Średnie rzędne wysokości powierzchni terenu Gminy Bukowno wynosi ok. 270 m n.p.m. na zachodzie i północy i ok. 400 m n.p.m. na południowym wschodzie w okolicach Podlesia. 

Zdjęcie - Fragment piaskowniNaturalna rzeźba w dużym stopniu zdeformowana jest w wyniku działalności człowieka (hałdy, nasypy, wyrobiska). Prawie 1/6 powierzchni to obszar wydobywania piasków podsadzkowych. Gmina Bukowno należy do krainy klimatycznej Śląsko - krakowskiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,1°C. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec, a najchłodniejszym styczeń. Najwyższe i najniższe średnie ekstremalne temperatury powietrza notuje się także w tych miesiącach, natomiast absolutne ekstrema zaobserwowano  w czerwcu (max.) i w lutym (min.). 

Zdjęcie - Fragment piaskowniŚrednio w całym roku notuje się 82 dni z przymrozkiem, pierwsze przymrozki przypadają na wrzesień, a ostatnie wiosenne na maj. Na obszarze gminy istnieje podobieństwo w kształtowaniu się temperatur z tym, że w znacznych zagłębieniach terenu (wyrobiska popiaskowe, doliny niezabudowane) w okresach antycyklonalnych (pogoda bezwietrzna i wyżowa) mogą występować w godzinach wieczornych, nocnych i porannych zastoiska chłodnego powietrza o temperaturze niższej od otoczenia, ekstremalnie do około 7°C. 

Zdjęcie - Rzeka SztołaRoczna suma opadów dla badanego obszaru wynosi 832 mm. W przebiegu miesięcznym największe sumy opadów przypadają na okres ciepły (od maja do sierpnia), kiedy w strukturze opadów przeważają wydajne opady burzowe.

Najmniejsze sumy opadów notowane są w początkach jesieni (wrzesień, październik) oraz zimą (luty). 

Średnie roczne zachmurzenie w oktanach wynosi 6,5, przy czym najbardziej pochmurnym miesiącem jest listopad, a najbardziej pogodnym wrzesień. W ciągu roku występuje 59,1 dni z mgłą. Maksimum jej występowania przypada na miesiące jesienno - zimowe. O ile jesienią mają one charakter mgieł radiacyjnych (z wypromieniowania), o tyle zimą często są pochodzenia adwekcyjnego (napływ cieplejszych mas powietrza). Przeważającym kierunkiem wiatru dla gminy Bukowno jest sektor zachodni (od SW po NW), z którego pochodzi prawie 45% przypadków wiatru. Badane okolice charakteryzują się dość dużą liczbą cisz (ponad 17% przypadków). Średnia prędkość wiatru waha się w granicach od 2,4 m/s przy kierunku południowym do 3,5 m/s przy kierunku zachodnim.