Drukuj
2010.03.02 - Został uruchomiony specjalny alarmowy numer telefonu komórkowego

 

I N F O R M A C J A
 

 


Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu komórkowego: 784 721 931 na który można zgłaszać wszelakie zaistniałe zdarzenia kryzysowe (podtopienia, wiatrołomy, zagrożenia substancjami trującymi, itp.) na obszarze Miasta Bukowna, zagrażające bezpieczeństwu ludzi, mienia lub środowiska.
 

Telefon jest czynny w dni pracy Urzędu Miejskiego w Bukownie w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Po godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz w pozostałe dni wolne od pracy, zdarzenia/sytuacje kryzysowe można zgłaszać telefonicznie na numer: 112 lub 997 (Komisariat Policji w Bukownie)

 

 


 

 Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację o obowiazujacych sygnałach alarmowych oraz komunikatach ostrzegwawczych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.)