strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-11 Sobota, Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.07 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Kraków, dnia 04.10.2019 r.

OO.420.2.58.2019.JP 

  

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w zwi±zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Krakowie,

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. Gminy Bukowno (ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno), działaj±cej przez Pełnomocnika Pana Łukasza Lachowicza, zmierzaj±cego do wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw± "Budowa bezkolizyjnego poł±czenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie".

 

Z aktami sprawy strony mog± zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony ¦rodowiska w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25, w godz. od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 810. Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane będ± poprzez udostępnienie pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej RDO¦ w Krakowie.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony ¦rodowiska w Krakowie
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ¦RODOWISKO
mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw± "Budowa bezkolizyjnego poł±czenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie". 

 

Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2988905


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube