strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-11-20 ¦roda, Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.07 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Kraków, dnia 04.10.2019 r.

OO.420.2.58.2019.JP 

  

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w zwi±zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Krakowie,

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. Gminy Bukowno (ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno), działaj±cej przez Pełnomocnika Pana Łukasza Lachowicza, zmierzaj±cego do wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw± "Budowa bezkolizyjnego poł±czenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie".

 

Z aktami sprawy strony mog± zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony ¦rodowiska w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25, w godz. od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 810. Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane będ± poprzez udostępnienie pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej RDO¦ w Krakowie.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony ¦rodowiska w Krakowie
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ¦RODOWISKO
mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw± "Budowa bezkolizyjnego poł±czenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie". 

 

DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2865756


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube