strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-11-20 Środa, Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.17 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Kraków, 16 października 2019 r.

 

 

 

 

Znak sprawy:
WS-II.7570.8.1.2019.RG

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione do protokołu z dnia 09.10.2019 r. odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 26 września 2019 r. znak sprawy: WSII.7570.8.1.2019.RG, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 1016, obr. Stare Bukowno, jedn. ewid. Bukowno, powiat olkuski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.

 

W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju celem rozpatrzenia.

 

 

POUCZENIE

Strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonym odwołaniem w ww. organie II instancji oraz ustosunkowywać się do zarzutów odwołania kierując korespondencję bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

 

 

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr Ewa Janowiec
Kierownik Oddziału
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/podpisano elektronicznie/

 

 

 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2865745


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube