strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-11 Sobota, Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.22 - Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Bukowno na 2020 rok!

Trwa głosowanie

w Budżecie Obywatelskim

Miasta Bukowno na 2020 rok!

 

 

Do 3 listopada do godz. 24.00 wszyscy mieszkańcy Bukowna będą mogli głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok.

 

Po zweryfikowaniu 24 zgłoszonych propozycji zadań, ostatecznie na liście znalazło się 18 projektów - 14 propozycji zadań okręgowych i 4 dotyczące "zielonego budżetu". Na realizację zadań budżetu obywatelskiego na 2020 rok planuje się przeznaczyć kwotę 250 000 złotych.

 

W tym roku nowością jest możliwość udziału w budżecie obywatelskim wszystkim mieszkańcom Bukowna, bez względu na wiek. Osoby małoletnie, które zechcą wziąć udział w głosowaniu muszą jednak dysponować odpowiednią zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego.

 

 

Kolejną nowością jest wprowadzenie "zielonego budżetu". Wnioski takie muszą dotyczyć zagospodarowania terenów zielonych, czyli np. propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, itp.

 

Z kolei zadania okręgowe dotyczą z reguły najbliższego sąsiedztwa osób głosujących. Na potrzeby przeprowadzenia budżetu obywatelskiego teren miasta został podzielony na 6 okręgów (pokrywają się one z granicami osiedli). Prawo zgłaszania zadań w danym okręgu mają wyłącznie jego mieszkańcy.

 

Na realizację zadań "zielonych" przewidziano w tym roku kwotę 100 000 zł. Pozostała kwota 150 000 zł została podzielona na okręgi według specjalnego algorytmu, uwzględniającego liczbę mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały. Podział ten prezentuje się następująco:

 • okręg nr 1 Podlesie 11 600 zł,
 • okręg nr 2 Bór z Przeniem 13 100 zł,
 • okręg nr 3 Centrum Południe 27 700 zł,
 • okręg nr 4 Centrum Północ 58 900 zł,
 • okręg nr 5 Wodąca 15 100 zł,
 • okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami 23 600 zł.

W głosowaniu każdy z mieszkańców może wybrać jedno zadania okręgowe i jedno zadanie "zielonego budżetu".

 

Głosować można na dwa sposoby.

 

Pierwszy z nich to sposób tradycyjny -  na papierowych kartach do głosowania, dostępnych w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie w godzinach pracy urzędu (głosowanie potrwa do 31 października).

 

Do 3 listopada br. do godziny 24.00 można będzie za to głosować w formie elektronicznej na formularzu interaktywnym dostępnym na stronie www.umbukowno.pl/budzetobywatelski.

  

 

Cztery zadania "zielonego budżetu", które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym to:

 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki).
  W ramach projektu zaplanowano zakup i nasadzenie 14 drzew i 161 krzewów, a także wymianę elementów małej architektury - ławek i koszy. Dzięki temu poprawie ulegnie estetyka tego terenu, a mieszkańcy będą mogli wypoczywać wśród zieleni.  Wartość projektu to 12 359,07 złotych.
   
 • Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan.
  Autorzy zadania chcą uporządkować teren wokół wielofunkcyjnego boiska w Borze Biskupim, poprzez nasadzenia zieleni, odnowienie miejsca na ognisko i ustawienie wokół niego ław biesiadnych. Koszt zadania wynosi 20 000 złotych.
   
 • "Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.
  Zadanie polega na odnowieniu i przebudowaniu skweru, dostosowując jego funkcje do potrzeb przebywających na jego terenie osób - głównie dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice, młodzi sportowcy. W ten sposób znikną bariery architektoniczne, pojawi się nowa zieleń, powstaną także mini strefy sensoryczne stymulujące zapach, dotyk ,dźwięk, smak. Wartość zadania to 45 000 złotych.
   
 • Zagospodarowanie przestrzeni zieleni miejskiej przy ul. K. Miarki.
  Projekt dotyczy stworzenia uporządkowanej przestrzeni zieleni miejskiej (parku): odchwaszczenie i przecinkę istniejącej roślinności, budowę chodnika z tłuczenia, zabudowę ławek i koszy. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz uczynieni z parku atrakcyjne miejsce wypoczynku. Koszt zadania wynosi 92 707 złotych.

 

 

Wśród zadań okręgowych mieszkańcy wybierać będą spośród następujących propozycji zadań:

 

Okręg nr 1 - Podlesie

 • Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu (11 598 złotych)
  Planowany remont zakłada zerwanie starych tapet ze ścian oraz usunięcie linoleum z podłogi. Ściany i sufit zostaną pokryte i wyrównane gładzią gipsową. Wymienione zostaną wyłączniki, gniazda elektryczne i kratki wentylacyjne. Podłogę pokryją płytki ceramiczne. W efekcie przeprowadzonych prac pomieszczenia biblioteki uzyskają nowy, estetyczny wygląd, staną się jaśniejsze i optycznie większe.
   

Okręg nr 2 - Bór z Przeniem

 • Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan (13 100 złotych)
  Po zakończeniu realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim autorzy projektu chcą uporządkować teren wokół niego. Zaplanowano ułożenie kostki brukowej w formie chodnika dookoła altan, które zostaną zbudowane z Budżetu Obywatelskiego 2019, a także zbudowanie chodnika pomiędzy altanami a wejściem na teren boiska i bezpośrednio przed wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego.

 

Okręg nr 3 - Centrum Południe

 • Plac Zabaw - Park przy Basenie (27 640 złotych)
  Po modernizacji parku przy basenie brakuje tam nowego placu zabaw. Projekt zakłada zakup montaż nowych urządzeń: karuzeli Hyzio, huśtawki Fela i huśtawki wagowej.
   
 • Plenerowa Strefa Rekreacji - kręgielnia, stół do bilarda i tenisa stołowego, MEGA Szachy (27 700 złotych)
  Projekt dotyczący terenu przy Domu Turysty „Tramp” składa się z trzech części: budowy jednotorowej kręgielni plenerowej o wymiarach: 11,5 m x 1,5 m, zakupu zewnętrznego stołu bilardowego wyposażonego w wodoodporny blat oraz niezbędnych akcesoriów do gry (stół ten posiada również zamienny blat do gry w tenisa stołowego), budowę szachownicy o wymiarach 4 m x 4 m oraz zakup MEGA Szachów.
   

Okręg nr 4 - Centrum Północ

 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Niepodległości 11 w zestaw "Uszatek" (29 999 złotych)
  Zestaw zawiera zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, wiszący i łukowy mostek, rurę strażacką, 2 podesty, drabinkę, balkonik, wieżę z daszkiem, grę ,,kółko i krzyżyk” oraz rurki do zwisów i podciągania się. Zestaw (z niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa) stworzy przestrzeń, w której dzieci będą mogły rozwijać swoją sprawność ruchową, intelektualną; integrować się z innymi.
   
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno (28 900 złotych)
  Projekt obejmuje zakup wyposażenia sali szkoleniowej przeznaczonej popularyzowaniu świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Bukowna. Zakupiony zostanie również sprzęt nagłaśniający i multimedialny przeznaczony do prowadzenia prelekcji na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych , a także cyklicznych szkoleń.
   
 • Strefa relaksu pod chmurką (29 940 złotych)
  Autorzy projektu zaplanowali przekształcenie w zieloną strefę odpoczynku wewnętrznego dziedzińca szkolnego. Zostaną tam ustawione ławki z betonowymi podstawami, betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół betonowy z dwoma planszami do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do tenisa stołowego, ozdobne sześciany z betonu architektonicznego. Zielona część terenu zostanie obsadzona wieloletnimi roślinami ozdobnymi.
   
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Niepodległości 7 (13 771 złotych)
  Celem realizacji zadania jest wymiana na kostkę brukową obecnej nawierzchni chodnika położonego przy bloku nr 7. Efektem podjętych działań ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, jak i poprawa estetyki wewnątrzosiedlowej.
   
 • Wykonanie chodnika z kostki bukowej przy ul. Niepodległości 1 (28 900 złotych)
  W projekcie założono wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową na chodniku przy bloku nr 1 (na odcinku do 2 klatki schodowej włącznie z wejściem do klatek). W rezultacie poprawie ulegnie estetyka osiedla.
   
 • Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej (bloki) (24 900 złotych)
  Aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z placu zabaw, zaplanowano wymianę ogrodzenie na panelowe metalowe, wymianę ławek oraz montaż kosza na śmieci, wymianę skorodowanych łańcuchów na huśtawce podwójnej, zniwelowanie terenu i wyłożenie „bezpiecznej nawierzchni” płytami SBR w strefie bezpieczeństwa huśtawki podwójnej.
   

Okręg nr 5 - Wodąca

 • Wspólne dobro (15 097 złotych)
  Pomysłodawcy zadania zaplanowali remont łazienek w MOK Bukowno Filia Wodąca i MBP Bukowno Filia Wodąca od dawna wymagają remontu. Projekt obejmuje również zakup zestawów kolumnowych, co poprawi jakość wszelkiego rodzaju uroczystości, a zakup książek i audiobooków do filii biblioteki.
   

Okręg nr 6 - Stare Bukowno z Przymiarkami

 • Kreatywne zajęcia wakacyjne dla dzieci (15 500 złotych)
  W projekcie przewidziano prowadzenie zajęć dla dzieci - m. in.: warsztatów plastycznych, gier i zabaw (również podwórkowych), turniejów sportowych. Na zakończenie wakacji zaplanowano imprezę dla rodzin.
   
 • Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24 h (13 000 złotych)
  Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają całodobowy dostęp do zewnętrznego defibrylatora (umieszczonego na budynku remizy OSP Stare Bukowno) w stanach zagrożenia życia, a automatyczne alarmowanie (syrena oraz przesłanie SMS do strażaków-ratowników) pozwoli na szybkie wsparcie poszkodowanego przez osoby z przeszkoleniem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaplanowano także cykliczne szkolenia dla mieszkańców.
   
 • Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców (10 081 złotych)
  W ramach projektu mają być zakupione dwie przenośne wiaty z kołami do transportu. Będzie można korzystać z nich przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co zwiększy dostępność boiska.
   

Wyniki głosowania zostaną opublikowane najpóźniej do 15 listopada 2019 roku.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2988895


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube