strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-06 Czwartek, Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.29 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Bukowno do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

 
Celem programu jest określenie zasad, form i obszarów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Roczny Program Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. stanowi element polityki społeczno-finansowej. Rada Miejska w Bukownie przyjmując program, uznaje potrzebę dialogu obywatelskiego, chęć umacniania działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, a także do wnoszenia własnych propozycji – za pomocą załączonego formularza. Współpraca organizacji pozarządowych i jednostki samorządowej stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego Miasta.

 

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz na stronie internetowej www.umbukowno.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
 
Uwagi i opinie do Programu można zgłaszać w terminie od 29.10.2019 r. do 19.11.2019 r. w formie:

  • listownej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16,  32-332 Bukowno,
  • elektronicznie na adres e-mail: organizacje@umbukowno.pl .

O terminie decyduje data wpływu opinii. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę!

 
Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjno – Administracyjny.

 

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3013566


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube