strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-12 Niedziela, Imieniny: Brunona, Jana, Wery BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.11.13 - Przedsiębiorco! WeĽ udział w projekcie pn. "Lider HR - zarz±dzanie zespołem wielopokoleniowym".

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. "Lider HR – zarz±dzanie zespołem wielopokoleniowym" finansowanym ze ¶rodków EFS w ramach pomocy de minimis.

 

Działania w projekcie s± ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z ni± zwi±zanych
 • rozwój kadry menadżerskiej
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • poprawę atmosfery i efektywno¶ci pracy
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych

W ramach projektu otrzymaj± Państwo:

 1. Indywidulane doradztwo w 8 obszarach zarz±dzania personelem w firmie:
  • rekrutacja;
  • kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
  • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
  • motywowanie;
  • planowanie i rozwój kariery zawodowej;
  • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
  • zakończenie zatrudnienia i przej¶cie na emeryturę;
  • ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP.
 2. Przygotowanie Strategii Zarz±dzania Wiekiem.
 3. Coaching dla kadry zarz±dzaj±cej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb.

 

Usługa jest ¶wiadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.

 

 

Kto może wzi±ć udział w projekcie:

 

Pracodawcy zatrudniaj±cy więcej niż 9 pracowników (z wył±czeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzib±, fili±, delegatur± lub jednostk± organizacyjn± na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Współpracy Regionalnej
Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Telefon: 12 617 66 49, 12 617 99 72
E-mail:
liderhr@marr.pl

 

¦wiadome strategie biznesowe przynosz± wymierne korzy¶ci, a najlepsze wyniki osi±gaj± te firmy, które umiejętnie zarz±dzaj± zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989719


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube