strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-04-03 Piątek, Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.02.20 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 25 lutego 2020 r. o godz. 15:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 25 lutego r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji zwyczajnej z dnia 28.01.2020 r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 rok Nr XXI/114/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2019 roku,
4.2. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/115/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020 – 2025,
4.3. zmieniająca Uchwałę Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
4.4. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
4.5. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
4.6. rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.

5. Informacja o realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2019 r.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Bukowno za 2019 r.
7. Informacja dot. wniosków o zewnętrzne środki pomocowe złożonych i realizowanych przez Miasto Bukowno w 2019 r. wraz ze wskazaniem, które z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych.
8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bukowno za lata 2017-2018.
9. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 24.01.2020 r. do 20.02.2020 r.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 24.01.2020 r. do 20.02.2020 r.
11. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 
Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 
Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2931504


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube