strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.06.30 - Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz±dzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz±dzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 318 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomo¶ci wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz±dzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Rozdział 1.
Wyniki głosowania i wynik wyborów

 

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następuj±ce wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) głosowanie przeprowadzono w 27.227 obwodach głosowania;
 

2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30.204.684;

 

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 19.026.600, w tym: 

a) liczba wyborców głosuj±cych przez pełnomocnika wyniosła 16.854,

 

b) liczba wyborców głosuj±cych na podstawie za¶wiadczenia o prawie do głosowania wyniosła 216.557;

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 536.821;

 

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 483.898, w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było o¶wiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 17.785,
 

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których o¶wiadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625,

 

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2.082,

 

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 824,

 

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 462.807;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 19.486.860, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 462.446;
 

7) liczba kart nieważnych wyniosła 3.100;

 

8) liczba kart ważnych wyniosła 19.483.760;

 

9) frekwencja wyniosła 64,51%;

 

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 58.301, tj. 0,30%:

a) w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20.071,

 

b) w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38.230,

 

c) w tym z powodu postawienia znaku „X” wył±cznie obok skre¶lonego kandydata 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 19.425.459 tj. 99,70%.

 

 

2. Większo¶ć wymagana dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (więcej niż połowa głosów ważnych) wyniosła 9.712.730 głosów.

 

 

3. Poszczególni kandydaci otrzymali następuj±ce liczby ważnych głosów:

1) BIEDROŃ Robert 432.129 głosów, tj. 2,22% liczby głosów ważnych;

 

2) BOSAK Krzysztof 1.317.380 głosów, tj. 6,78% liczby głosów ważnych;

 

3) DUDA Andrzej Sebastian 8.450.513 głosów, tj. 43,50% liczby głosów ważnych;

 

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2.693.397 głosów, tj. 13,87% liczby głosów ważnych;

 

5) JAKUBIAK Marek 33.652 głosy, tj. 0,17% liczby głosów ważnych;

 

6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 459.365 głosów, tj. 2,36% liczby głosów ważnych;

 

7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 21.065 głosów, tj. 0,11% liczby głosów ważnych;

 

8) TANAJNO Paweł Jan 27.909 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;

 

9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5.917.340 głosów, tj. 30,46% liczby głosów ważnych;

 

10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27.290 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;

 

11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45.419 głosów, tj. 0,23% liczby głosów ważnych.

 

 

4. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spo¶ród 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i – stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego – w dniu 12 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

 

 

5. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spo¶ród dwóch następuj±cych kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymali kolejno największ± liczbę głosów:

1) DUDA Andrzej Sebastian;

 

2) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz.

 

 

Rozdział 2
Zbiorcze wyniki głosowania

 

1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zał±cznik nr 1 do obwieszczenia.

 

2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zał±cznik nr 2 do obwieszczenia.

 

 

Przewodnicz±cy Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

 

Zastępcy Przewodnicz±cego Państwowej Komisji Wyborczej:
Zbigniew Cie¶lak

Wojciech Sych

 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube