strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-09 Niedziela, Imieniny: Klary, Romana, Rozyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.07.08 - Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

 

 

Zarz±d Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z póĽn. zm.), zwanej dalej "UIO¦" informuje o rozpoczęciu kolejnych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmuj±cego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

 

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r.

  • poprzez formularz dostępny pod adresem:

powietrze.malopolska.pl,  

  • pisemnie na adres:

Departament ¦rodowiska,
Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30‑017 Kraków

  • lub ustnie do protokołu w Departamencie ¦rodowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem  powietrze.malopolska.pl, a ponadto jest wyłożony do wgl±du w Departamencie ¦rodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do pi±tku.

 

Organem wła¶ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarz±d Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej zał±czono projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wraz ze streszczeniem oraz formularz do zgłaszania uwag.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3014848


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube