strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-09 Niedziela, Imieniny: Klary, Romana, Rozyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.07.10 - Zmiana sposobu obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

Od 13 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przywraca się godziny bezpośredniej obsługi interesantów: w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00.

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Bukownie przyjmuje  wpłaty w godz. 9.30-13.30. Jednocześnie nadal obowiązują pozostałe wprowadzone dotychczas ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

 

 

W związku z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie:

1) pisma w formie papierowej można składać z wykorzystaniem skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16,
 

2) tworzy się stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie:

a) sześć stanowisk zlokalizowanych na parterze budynku:

- Elektroniczne Biuro Podawcze,
- kasa – pokój nr 3,
- podatki – pokój nr 10,
- trzy punkty do obsługi pozostałych spraw – korytarz,

b) dwa stanowiska do obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego – niski parter, z wejściem od strony ulicy Urzędowej,

3) do odwołania w Urzędzie Miejskim w Bukownie dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,

 

4) w przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 pos. 256) oględzin, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

 

Dopuszcza się, w zakresie wcześniej zaplanowanego zawarcia związku małżeńskiego udziału w ceremonii do 8 osób, oprócz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, chyba, że zostaną wprowadzone inne zasady przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Urząd Miejski w Bukownie będzie obsługiwał interesantów w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, a w szczególności załatwiane będą sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,
 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 

3) pomocy społecznej,
 

4) świadczenia usług komunalnych,
 

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283,284,322 i 471),

 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55 i 471).

 

Na terenie urzędu obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz ten obowiązuje również pracowników urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku urzędu.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

/-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3014845


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube