strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-01-16 Sobota, Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.31 - ZUS: od 2021 r. trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło.

INFORMACJA PRASOWA

ZUS: od 2021 r. trzeba

będzie rejestrować umowy o dzieło.

 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowi±zany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniaj±c prosty wniosek, który możemy przesłać drog± elektroniczn± - za pomoc± Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ci±gu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

"Od 1 stycznia 2021 roku będziemy gotowi na możliwo¶ć przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawarciu takich umów" - zapewnia prof. Gertruda U¶cińska, prezes ZUS. "Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło" - dodaje.

 

Zgromadzone w rejestrze informacje będ± wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczo¶ci. To rozwi±zanie ułatwi także weryfikację istnienia obowi±zku ubezpieczeń społecznych.

 

"Gdy projektowali¶my i realizowali¶my pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, problemem był brak wystarczaj±cych informacji o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Dzięki tej zmianie od 1 stycznia będziemy we współpracy z naszymi klientami tworzyć bazę, która pozwoli na ocenę skali tego zjawiska" - wskazuje szefowa ZUS.

 

W zgłoszeniu będ± przekazywane wył±cznie ogólne informacje dotycz±ce: zamawiaj±cego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

 

Kto będzie zobowi±zany do zgłaszania umowy?

 

Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło będ± zobowi±zani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy s± zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

 

Obowi±zek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadz±cymi działalno¶ć gospodarcz± na wykonanie przez nie usług, które wchodz± w zakres prowadzonej działalno¶ci.

 

Obowi±zek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie s± płatnikami składek (tj. nie maj± obowi±zku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszaj± nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3152397


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube