strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-01-16 Sobota, Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.04 - ZUS: Można zgłaszać się do małego ZUS plus.

INFORMACJA PRASOWA

ZUS: Można się

zgłaszać do małego ZUS plus.

 

 

Od pocz±tku 2021 r. można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

 

Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Je¶li działalno¶ć była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Dodatkowym warunkiem, który uprawnia do ulgi, jest prowadzenie działalno¶ci w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

 

Mały ZUS plus przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ci±gu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek społecznych. Składka zdrowotna jest opłacana w pełnej wysoko¶ci.

 

Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się maksymalnie do 1 lutego 2021 roku. Zrobi to, je¶li złoży dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) i ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem wła¶ciwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r., nie musi ponownie się zgłaszać.

 

Ponadto każdy, kto korzysta z tej ulgi w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe. S± to: ZUS DRA lub ZUS RCA z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub za pierwszy miesi±c, w którym wznowiono/rozpoczęto na nowo działalno¶ć prowadzon± w 2020 roku (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesi±ca). W tych formularzach płatnik wpisuje informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalno¶ci gospodarczej.

 

Wysoko¶ć składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstaw± obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalno¶ci w poprzednim roku. Ta kwota musi się mie¶cić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (minimalna podstawa wymiaru) a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (maksymalna podstawa wymiaru), czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku.

 

Z małego ZUS plus wykluczone s± firmy, które rozliczaj± się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT i te, które prowadz± także inn± pozarolnicz± działalno¶ć (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bież±cym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły działalno¶ć. One mog± skorzystać z innych możliwo¶ci. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi s± dobrowolne.

 

 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3152386


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube