strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-01-16 Sobota, Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.11 - Małopolscy Terytorialsi - podsumowanie roku 2020.

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI -

PODSUMOWANIE ROKU 2020.

 

 

2020 rok był rokiem innym niż wszystkie. 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej pokazała, że jest "Zawsze gotowa, zawsze blisko".

 

 

Operacja "Odporna Wiosna".

 

12 marca 2020 r. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, rozpoczynając tym samym operację antycovidową pk. "Odporna Wiosna". Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji.  Celem operacji było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności lokalnych społeczności.

 

 

Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) rozpoczęli walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa już 6 marca 2020 r. Następnie dołączyli do nich: 6 Brygada Powietrznodesantowa, 5 batalion dowodzenia oraz 8 Baza Lotnictwa Transportowego. W szczytowym okresie działań, każdego dnia w operację "Odporna Wiosna" na terenie Małopolski zaangażowanych było nawet ponad pół tysiąca żołnierzy.

 

Pierwszym zadaniem Brygady związanym z COVID-19 było działanie na rzecz Straży Granicznej poprzez wzmocnienie południowej granicy Rzeczypospolitej na przejściach w Winiarczykówce i Chochołowie oraz wzmocnienie lotniska w Balicach. Kolejnymi to zadania na rzecz Wojewody i samorządów (transport żywności i środków materiałowych), monitorowanie wspólnie z Policją przestrzegania warunków kwarantanny na terenie powiatów Małopolski, pobieranie wymazów przez wyspecjalizowane zespoły medyczne od pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz opieka nad weteranami walk o wolną Polskę.

 

 

Operacja "Trwała Odporność".

 

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, z końcem czerwca 2020 r., WOT zakończył operację "Odporna Wiosna", jednocześnie rozpoczynając walkę z COVID-19 w ramach akcji pk. "Trwała Odporność". Ta operacja skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób, aby panować nad transmisją wirusa. Z końcem roku zrealizowano projekt pod hasłem "Łączymy na Święta", dla potrzeb którego żołnierze 11 MBOT organizowali  wideo rozmowy w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych, przebywających w izolacji z powodu pandemii i zmuszonych spędzać czas świąteczny z dala od bliskich.

 

 

Obecnie terytorialsi niosą pomoc w ponad 30 szpitalach i placówkach medycznych, pobierają wymazy (od początku działań pobrano około 20 000 wymazów), razem z Policją monitorują zasady przestrzegania kwarantanny na terenie Małopolski (od początku działań sprawdzono ponad 400 000 adresów), przewożą środki medyczne i żywność, uruchomili mobilny zespół szczepień, wspierają Domy Pomocy Społecznej oraz weteranów i kombatantów walk o wolną Polskę.

 

 

Działalność szkoleniowa.

 

Pomimo zaangażowania w walkę z epidemią w 2020 r. małopolska Brygada zrealizowała 12 szkoleń specjalistycznych, 10 indywidualnych oraz 3 szkolenia podstawowe i 3 wyrównawcze. Do Brygady wstąpiło blisko 200 nowych żołnierzy Obrony Terytorialnej powiększając tym samym potencjał obronny do około 1000 żołnierzy.

 

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

 

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

 

 

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

 

 

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko"

 

 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3152393


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube