strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-05-07 Pi±tek, Imieniny: Augusta, Gizeli, Ludomiry BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.04.01 - Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań 2021: WejdĽ na spis.gov.pl i spisz się!

Od 1 kwietnia na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowi±zkowy, a wszystkie zebrane dane podlegaj± bezwzględnej ochronie na zasadach okre¶lonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z póĽn. zm.).

 

Podstawow±, obowi±zkow± metod± udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urz±dzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

 

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny "Spis na ż±danie". Dzwoni±c na infolinię spisow± pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do pi±tku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu.

 

Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależno¶ci od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Osoby, które nie będ± mogły spisać się samodzielnie, zostan± spisane przez rachmistrzów spisowych jedn± z dwóch metod uzupełniaj±cych w formie:

  • wywiadu telefonicznego,
  • wywiadu bezpo¶redniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczn± gwarantuj± pełn± ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów s± objęte tajemnic± statystyczn± – będ± należycie i starannie zabezpieczone.

 

Więcej informacji na temat NSP 2021 mog± Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoni±c na numer infolinii spisowej.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do wł±czenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywi¶cie w sposób nienarażaj±cy Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

 

 

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3227180


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube