strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-04-17 Sobota, Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.03.25 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 marca 2021 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz zdalnym) XL Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 marca 2021 r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu:

  • Nr XXXIX z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2021 r.

3. Zapytania mieszkańców.*

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2021 rok Nr XXXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku
4.2. zmieniający Uchwałę Nr XXXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2021-2026,
4.3. rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego.
4.4. częściowego umorzenia oraz częściowego rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
4.5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno.
4.6. reprezentowania Miasta Bukowno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.
4.7. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do określonych rodzajów usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  w Bukownie.
4.8. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w 2021r.
4.9. rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miejską w Bukownie w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

 

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za rok 2020.

 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za rok 2020.

 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w Mieście Bukowno za 2020 r.

 

8. Informacja o realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2020 rok.

 

9. Sprawozdanie z  pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 19.02.2021 r. do 25.03.2021r.

 

10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 18.02.2021 r. do 25.03.2021 r.

 

11. Interpelacje i zapytania radnych.

 

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

 

13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

 

14. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bukownie
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo.

 

 

* Mieszkańcy, mogą składać zapytania na piśmie do skrzynki na korespondencję umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Mogą także składać poprzez radnego ze swojego okręgu, który w pkt.3 obrad sesji złoży zapytanie w imieniu mieszkańców. 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3211533


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube