strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.07.18 - JAWOR - Program pożyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy "Jawor" Poprawa efektywno¶ci energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

 

Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacj± budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000.000,00 zł ze ¶rodków WFO¦iGW w Krakowie na dofinansowanie zadań okre¶lonych Programem w roku 2016.

 

Celem programu jest poprawa efektywno¶ci energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.

 

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysoko¶ci do 90% kosztu kwalifikowanego.

Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
Minimalna kwota pożyczki - 20.000,00 zł,

maksymalna kwota pożyczki - 100.000,00 zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ¶cian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatni± kondygnacj±, ocieplenie ¶cian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

 

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych zwi±zanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służ±cych do składania wniosków, Wojewódzki Fundusz w Krakowie poinformuje za po¶rednictwem strony internetowej: wfos.krakow.pl.

 

Planowany termin naboru - pierwsza połowa sierpnia 2016 r.
 
Niezbędnym zał±cznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawieraj±ca w szczególno¶ci:

 • wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodno¶ć cieplna,
   
 • a także wyliczenie:
  - ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
  - ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
  - ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
 
Prosimy, aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.
 
WFO¦IGW w Krakowie podaje również do wiadomo¶ci listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia odpowiedniego audytu/oceny:

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi zał±cznikami.

 

 

Szczegółowy opis Programu oraz lista zał±czników wymaganych do dokonania oceny wniosku znajduje się na stronie internetowej Programu JAWOR.

 

Osoby do kontaktu:

 1. Mariusz Sałęga - tel. 785 855 930
 2. Janusz Sułowski - tel. 785 855 603
 3. Paweł Korczak - tel. 785 855 524
 4. Justyna Jesionek - tel. 785 855 937
 5. Katarzyna Bryzek - tel. 785 855 938
 6. Marcin Madej - tel. 785 855 941
 7. Izabela Radziszewska - tel. 785 855 947
 8. Renata Czerw - tel. 785 851 769
 9. Joanna Dominiak-Paradowska - tel. 785 855 920

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314704


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube