strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-02-21 Pi±tek, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  BIEG 2006 - Regulamin IV Biegu o Puchar Burmistrza Bukowna

Regulamin Biegu.

 1. Organizator:

  - Urz±d Miejski w Bukownie,
  - Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
  - Zarz±d Wojewódzki Małopolskiego TKKF
  - TKKF "Gwarek" Bukowno

  Dyrektor Biegu: GRAŻYNA KOWINA-¦WIDEREK,
  tel. kom. 0 600 473 830 

 2. Cel imprezy:

  • popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu

  • promocja miasta

 3. Termin i miejsce:

  20.05.2006r. godz. 17.00, Stadion Sportowy w Bukownie

 4. Dystans:

  10 km ulicami miasta, asfalt, 3 pętle.

 5. Klasyfikacja:

  • Generalna kobiet i mężczyzn

  • W kategoriach wiekowych /nagrody nie dubluj± się/

  MężczyĽni

  Kobiety

  I kat 16-19 lat

  I kat 16-29 lat

  II kat 20-29 lat

  II kat 30-39 lat

  III kat 30-39 lat

  III kat powyżej 40 lat

  IV kat 40-49 lat

  V kat 50-59 lat

  VI kat 60 i starsi

  Kategoria niepełnosprawnych

  Kategoria dla mieszkańców Bukowna (open K i M)

 6. Uczestnictwo:

  • W biegu głównym prawo startu maj± zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

  • Zawodnicy staruj± na własn± odpowiedzialno¶ć, podpisuj±c o¶wiadczenie w biurze zawodów.

 7. Imprezy towarzysz±ce:

  Biegi dla dzieci i młodzieży od 15.00

  • 100 m - przedszkolaki dziewczęta i chłopcy

  • 200 m - klasy I-II dziewczęta i chłopcy

  • 400 m - klasy III-IV dziewczęta i chłopcy

  • 800 m - klasy V-VI dziewczęta i chłopcy, klasy I-III gimnazjum dziewczęta

  • 1000 m - klasy I-III gimnazjum chłopcy

  W biegach dla dzieci obowi±zuje pisemna zgoda rodziców.

 8. Zgłoszenia:

  Zapisy w dniu zawodów od godz. 15.00 do 16.45 lub elektronicznie.

 9. Nagrody:

  W biegu głównym za zajęcie I-III miejsca nagrody pieniężne (400, 300, 200 zł) w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet.

  Za zajęcie miejsc I-III w kategoriach wiekowych nagrody pieniężne (150, 100, 50 zł).

  Niepełnosprawni- nagrody rzeczowe

  Mieszkańcy Bukowna – nagrody rzeczowe

 10. Zasady finansowania:

  Zawodnicy startuj± na własny koszt.
  Koszty organizacyjne pokrywaj± organizatorzy i sponsorzy.
  Opłata startowa 10zł [w ramach której wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymaj± posiłek i okoliczno¶ciowy medal oraz pami±tkow± koszulkę].

 11. Uwagi końcowe:

  • bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,

  • organizator zapewnia opiekę lekarsk± w trakcie trwania imprezy,

  • interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2903365


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube