strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-06 Czwartek, Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  MAPA AKTYWNOŚCI Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Bukowno

/stan na dzień 22.11.2018/

 

"MAPA AKTYWNOŚCI"
Organizacji Pozarządowych
działających na terenie miasta Bukowno


Nazwa organizacji: Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "BOLESŁAW"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Mariusz Sędzik

Telefon: 642-11-04

 

Nazwa organizacji: Klub Kyokushin Karate
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Gwarek"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: 642-11-04, 608-318-265

 

Nazwa organizacji: Ludowy Zespół Sportowy LZS Stare Bukowno 
Adres organizacji: ul. Sławkowska 183
Osoba kierująca organizacją: Andrzej Kubański
Telefon: 792-105-668

 

Nazwa organizacji: Tenisowe Towarzystwo Sympatyków "Prince'a"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Zdzisław Lekston
Telefon: 606-360-438

 

Nazwa organizacji: Liga Obrony Kraju
Adres organizacji: ul. Nowa 4a
Osoba kierująca organizacją: Bernard Kalau
Telefon: 642-11-17
 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Optymiści" w Bukownie
Adres organizacji: ul. Kolejowa 3
Osoba kierująca organizacją: Wendelin Kołton 

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Związku w Bukownie
Adres organizacji: ul. Wodąca 1
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Maj

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno-Bór
Adres organizacji: ul. Wiejska 19
Osoba kierująca organizacją: Waldemar Śledziński
Telefon: 646-00-35

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bukowno
Adres organizacji: ul. Wodąca 2
Osoba kierująca organizacją: Maciej Skupień
Telefon: 646-09-70

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto
Adres organizacji: ul. Górnicza 1
Osoba kierująca organizacją: Krzysztof Zając 
Telefon: 642-15-09  

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski O/Katowice Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres organizacji: ul. Niepodległości 1A
Osoba kierująca organizacją: Robert Sito 
Telefon: 691-050-933

 

Nazwa organizacji: Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres organizacji: ul. Mickiewicza 3
Osoba kierująca organizacją: Joanna Lato
Telefon: +48 600 583 948

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ORBITA 
Adres organizacji: ul. Wiśniowa 14
Osoba kierująca organizacją: Jarosław Tomczyk 
Telefon: 665 050 267

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Biały

Telefon: 663 732 181 

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Paweł Banaszkiewicz

Telefon: 606 718 377 

 

Nazwa organizacji: Polska Federacja JuJitsu i Kobudo,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Adres organizacji: ul. Św. Wojciecha 30, 43-600 Jaworzno
Osoba kierująca organizacją: Stefan Andrzej Badenski

Telefon: 508 897 002

 

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" Bukowno, 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
Osoba kierująca organizacją: Magdalena Krzemień

Telefon: 32 6421104

Nazwa organizacji: Fundacja Kultury Deskorolki
Adres organizacji: u. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno

Osoba kierująca organizacją: Łukasz Gawąd

Telefon: 698 991 120

 

 

 Formularz Identyfikacyjny Organizacji Pozarządowej 

 

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

MIEJSKI GÓRNICZO - HUTNICZY KLUB SPORTOWY
"BOLESŁAW"

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Mariusz Sędzik – Prezes 
Rafał Porębski – V-ce Prezes

Tomasz Furgaliński - Sekretarz

Magdalena Misztal-Piasny - Członek

Sławomir Poczęsny - Członek

Stanisław Przybyła - Członek

Jacek Ślęzak - Członek

Mariusz Kowalczyk - Członek

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.06.2004 KRS 0000211514

Cele, działania statutowe:

propagowanie wychowania fizycznego i sportu; stałe podnoszenie
jego poziomu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich
warunków do uprawiania sportu

Forma działania:

– organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych
– planowanie działalności sportowej, propagandowej, szkoleniowej
– organizacja sekcji sportowych
– realizacja programów szkoleniowych
– czuwanie nad zachowaniem poziomu moralnego i wychowawczego
wśród zawodników

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB KYUKUSHIN KARATE

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32 - 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Sławomir Kieres – V-ce Prezes
Artur Sokół - Sekretarz

Jarosław Macek - Skarbnik

Kazimierz Kocjan - Członek

Tomasz Dudzikowski - Członek

Adam Knapik - Członek

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

27.10.1994, KRS 0000046543

Cele, działania statutowe:

Rozwój karate oraz podnoszenie jego poziomu, współudział
w kształtowaniu moralnych postaw swych członków i uczestników
w kontakcie ze środowiskiem, czynny udział w życiu kulturalnym,
gospodarczym i społecznym środowiska, sportowa rywalizacja dzieci
i młodzieży oraz dorosłych

Forma działania:

–organizowanie obozów szkoleniowych w czasie ferii i wakacji
–organizacja wypoczynku czynnego, podnoszenie poziomu sportowego,
promocja miasta
–podnoszenie kwalifikacji oraz poziomu sportowego uczestników

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

KLUB REKREACYJNO – SPORTOWY TKKF “GWAREK”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421-104

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Sławomir Rudawski – Prezes
Artur Sokół - Sekretarz

Krzysztof Filus - V-ce Prezes

Gabriela Gajdziszewska - Skarbnik

Krzysztof Żuchowski - Członek

Kazimierz Kocjan - Członek

Małgorzata Rogowska - Członek

Ariel Bobko - Członek

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

20.06.1964 – KRS 0000077998

Cele, działania statutowe:

krzewienie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców,
rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej społeczeństwa

Forma działania:

–organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
–organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych
m.in.”bieg po zdrowie”
–szkolenia sportowe uzdolnionych dzieci i młodzieży
w różnych dziedzinach sportu
–organizowanie obozów sportowych w czasie wakacji
–prowadzenie zajęć, ćwiczeń gimnastycznych, kulturystycznych,
aerobiku oraz fitness

Zasięg działania:

miasto Bukowno i teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ludowy Zespół Sportowy LZS Stare Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Sławkowska 183 tel. 792-105-668

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Andrzej Kubański – Prezes
Dawid Kańtoch – V-ce Prezes
Ireneusz Sadzawicki - Sekretarz

Tomasz Kaczmarczyk - Skarbnik

Michał Poczęsny - Członek Zarządu

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie kultury fizycznej

Data rejestracji i numer w rejestrze:

23.07.2012r.

Cele, działania statutowe:

- organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych

- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- uczestnictwo w imprezach sportowych, 

- organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,

- organizowanie sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

- podejmowanie przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

Forma działania:

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej,

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,

- integrowanie środowisk uczniowskich i nauczycielskich na terenie swego działania,

- prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

TENISOWE TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW “PRINCE 'A”

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1 tel. 0-32- 6421- 104, 606 360 438

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zdzisław Lekston – Prezes
Mariusz Łaskawiec – Z-ca Prezesa
Piotr Klecha – Sekretarz
Paweł Stasiowski - Skarbnik

Rafał Lekston - Członek

Rafał Cebo - Członek

Jerzy Dybich - Członek

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

07.03.1991r. - KRS 0000007095

Cele, działania statutowe:

reaktywowanie i integrowanie środowiska tenisowego, wszechstronne
rozwijanie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.
Kształtowanie patriotyzmu i walorów moralnych a także inicjowanie
ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska.

Forma działania:

–organizowanie i prowadzenie szkolenia tenisowego
dla dzieci i młodzieży
–organizowanie turniejów tenisowych
–organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
na obozach i zgrupowaniach szkoleniowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

LIGA OBRONY KRAJU

Adres:

32-332 Bukowno ul. Nowa 4a

tel. 0-32 6421-117

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Bernard Kalau – Prezes Zarządu Miejskiego
Jerzy Rogulski – V-ce Prezes d/s statutowych
Stanisław Krampus – V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Zdzisław Jedliński - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1.10.1958 – Sygn.akt VII Ns Rej St 546/91

Cele, działania statutowe:

umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
gotowość do jej obrony, patriotyczne wychowanie i obronne
przygotowanie społeczeństwa

Forma działania:

–organizowanie zawodów strzeleckich dla mieszkańców
–organizacja i uroczyste obchody świąt państwowych

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "OPTYMIŚCI" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Kolejowa 3

tel.  603 034 943

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Wendelin Kokton – Przewodniczący
Danuta Labisko   Z-ca przewodniczącego

Marianna Szatan - Skarbnik

Józefa Nielaba - Sekretarz 

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

1975 – KRS 0000109984

Cele, działania statutowe:

Upowszechnianie wizerunku człowieka starszego w codziennym funkcjonowaniu

Forma działania:

– Utrzymanie więzi koleżeńskiej wśród członków

– Integracja wokół wspólnych zainteresowań

– Pomoc w samorealizacji

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Związku w Bukownie

Adres:

32-332 Bukowno
Remiza OSP Bukowno Stare
ul. Wodąca 1

http://www.golob.za.pl

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Maj – Prezes
Ireneusz Czerniak – V-ce Prezes d/s lotowych
Jerzy Kot – V-ce Prezes d/s finansowych
Marian Jachimowicz – V-ce Prezes d/s gospodarczych
Lekston Robert – Sekretarz

Włodzimierz Piedo - Członek

Paweł Piątek - Członek 

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Data rejestracji i numer w rejestrze:

06.02.2004r. - KRS – 0000087738

Cele, działania statutowe:

zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych,
racjonalny rozwój hodowli gołebia pocztowego
organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji

Forma działania:

- rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków
- racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego
- organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród
członków Związku i sympatyków

Zasięg działania:

gmina Bukowno oraz teren całego kraju

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Bór

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiejska 19

tel. 32 646-00-35

Data rejestracji i numer w rejestrze:

KRS 0000007150

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Waldemar Śledziński – Prezes
Mateusz Ślusarczyk – Naczelnik
Bogusław Adamowicz - Skarbnik

Rufin Ślusarczyk - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof oraz prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z instytucjami i stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Stare Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wodąca 2

Data rejestracji i numer w rejestrze:

12.12.2001r. - KRS 0000069817

Rok założenia:

1925

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Maciej Skupień – Prezes
Piotr Stasiowki – Naczelnik
Janusz Saratowicz - Skarbnik

Eugeniusz Skubis - Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo- gaśnicza przy powodziach, pożarach,
udział także w akcjach ratowniczych związanych z ochroną środowiska,
niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
pożarów, katastrof

Forma działania:

– profilaktyka i akcje ratownicze
– wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna - Bukowno Miasto

Adres:

32-332 Bukowno ul. Górnicza 1,
telefon 0-32 6421-509 lub 6421-507 (prezes)

Data rejestracji i numer w rejestrze:

08.11.2001r. - KRS - 0000060491

Rok założenia:

1945

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Krzysztof Zając – Prezes
Dariusz Imielski – Naczelnik
Mariusz Stępień – Sekretarz
Beata Skubis – Skarbnik 
Piotr Swoboda – Gospodarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
działalność ratowniczo gaśnicza przy powodziach, pożarach
oraz lokalnych zagrożeniach, niesienie pomocy poszkodowanym
w wyniku klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof

Forma działania:

–profilaktyka i akcje ratownicze
–wykonywanie również innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zasięg działania:

miasto Bukowno oraz teren powiatu olkuskiego

Do góry 

Nazwa organizacji:

Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice

Koło PZW nr 107 Bukowno

Adres:

32-332 Bukowno ul. Niepodległości 1A,
telefon 691-050-933 lub 691-050-969

Data rejestracji i numer w rejestrze:

29.10.2001 r. KRS - 0000057484

Rok założenia:

1982 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Robert Sito – Prezes
Tomasz Stach – Viceprezes ds. sportu
Marek Kozioł – Viceprezes ds. gospodar.
Marcin Lekston – Skarbnik
Dariusz Kowalski – Sekretarz

Forma prawna organizacji:

stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

- organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użtkowania wód,

- działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Forma działania:

–PZW jest dobrowolnym, samorządnym, z tradycjami stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. 

Zasięg działania:

obszar miasta i gminy Bukowno

 

Do góry 

Nazwa organizacji:

Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Adres:

32-332 Bukowno ul. Mickiewicza 3,
telefon +48600583948
adres strony internetowej
www.pil.org.pl
adres poczty e-mail office@pil.org.pl,  pil_bukowno@o2.pl 

Data rejestracji i numer w rejestrze:

05.03.2007 r., KRS:0000275715

Rok założenia:

2007 

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Joanna Lato – Prezes(ka) Zarządu

Forma prawna organizacji:

Fundacja

Cele, działania statutowe:

-Działania na rzecz społeczneg, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju regionu małopolskiego ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu olkuskiego

Forma działania:

–debaty, konferencje, szkolenia, warsztaty, wystawy, wymiany młodzieży, wizyty studyjne, sieci współpracy, informatoria, itp.

Zasięg działania:

powiat olkuski

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Orbita

Adres:

32-332 Bukowno ul. Wiśniowa 14,
telefon +48665050267
adres poczty e-mail jtomczyk@gazeta.pl  

Data rejestracji i numer w rejestrze:

24.11.2010 r., KRS:0000371218

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Jarosław Tomczyk – Prezes

Bartłomiej Prychodko - v-ce Prezes

Renata Skubis - Członek
Joanna Krampus - Członek

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-oświata i wychowanie

-promowanie zdrowego trybu życia

-działalność charytatywna

-promocja i organizacja wolontariatu

Forma działania:

–Prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci

-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

-tworzenie i realizacja projektów społecznych

Zasięg działania:

powiat olkuski, gmina Bukowno, gminy okoliczne

 

Do góry  

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48663732181
adres poczty e-mail zibibialy@op.pl

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 80

Rok założenia:

2010

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Zbigniew Biały – Prezes

Grzegorz Gałąź - Sekretarz

Marcin Ledeman - Członek zarzadu

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz członków klubu

-organizowanie zajęć sportowych z ju jitsu i samoobrony

Forma działania:

–klub opiera swa działalność przedewszytkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i trenerów

Zasięg działania:

gmina Bukowno, powiat olkuski

 

 

Do góry 

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno" 

Adres:

32-332 Bukowno ul. Szkolna 8,
telefon +48606718377
adres poczty e-mail 
alfabukowno@gmail.com

Data rejestracji i numer w rejestrze:

Ewidencja klubów sportowych Starosty Olkuskiego Nr 93

Rok założenia:

2017

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Paweł Banaszkiewicz – Prezes Zarządu

Jerzy Borzęcki - Wiceprezes ds. sportowych

Urszula Banaszkiewicz  - Wceprezes ds. organizacyjnych

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc org. i mat. rodziców, uczniów,zawodników

Forma działania:

Stowarzyszenie

Zasięg działania:

krajowy i międzynarodowy

 

 

Do góry 

 

Nazwa organizacji:

Polska Federacja JuJitsu i Kobudo,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  

Adres:

43-600 Jaworzno ul. Św. Wojcecha 30,
telefon +48508897002
adres poczty e-mail 
pzjujitsu@interia.pl 

Data rejestracji i numer w rejestrze:

19.09.2001
KRS 0000042138

Rok założenia:

1994

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Stefan Andrzej Badeński - Prezes

Grzegorz Piwowar - V-ce Prezes

Ryszard Kramarz - V-ce Prezes

Paweł Klauza - Sekretarz

Robert Matuszczyk - Skarbnik

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie kultury fizycznej

Cele, działania statutowe:

- Organizowanie i prowadzenie odczytów, szkoleń, kursów, seminariów, pokazów oraz innych temu podobnych działań. Udział w imprezach, seminariach w kraju i za granicą. Organizowanie obozów szkoleniowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla młodzieży.

Forma działania:

Stowarzyszenie

Zasięg działania:

obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Do góry 

 

Nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" BUKOWNO

Adres:

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

tel. 32 6421104

Adres poczty e-mail: gkowina@tlen.pl

Data rejestracji i numer w rejestrze:

10.01.2005

nr 63

Rok założenia:

2005

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Magdalena Krzemień - Prezes

Danuta Łaskawiec - Sekretarz

Paweł Rusek - Członek

Roman Litewka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Cele, działania statutowe:

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów poprzez angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, przy udziale rodziców i sympatyków Klubu.

Forma działania:

Stowarzyszenie

Zasięg działania:

miasto Bukowno

Do góry

 

 

Nazwa organizacji:

Fundacja Kultury Deskorolki

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 22

32-332 Bukowno

tel. 698 991 120

email: skateculturefoundation@gmail.com

adres strony: skateculturefoundation.com

Data rejestracji i numer w rejestrze:

25.03.2019

Rok założenia:

2019

Osoby kierujące organizacją
(zarząd):

Łukasz Gawąd - Prezes zarządu

Marija Gawąd - Członek zarządu

Forma prawna organizacji:

Fundacja

Cele, działania statutowe:

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności sportowej,

-Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

-Pomoc w realizacji kreatywnych i wartościowych przedsięwzięć

Forma działania:

Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów sportowych/wydarzeń kulturalnych, prowadzimy działalność szkoleniową, edukacyjną polegającą na kształceniu sportowym, artystycznym, rozwoju osobistego

Zasięg działania:

Lokalny, Wojewódzki, Ogólnopolski, Międzynarodowy.

 

Do góry


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3013591


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube