strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-12-06 Pi±tek, Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  System Informacji o ¦rodowisku

 

Internetowy, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

 

Internetowy, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie w 2007 roku można znaleĽć pod adresem: www.bukowno.sios.pl

 

 


Prowadzenie całorocznego Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów (MPZO) dla odpadów niebezpiecznych i wielkorozmiarowych

  1. Mieszkańcy Bukowna mog± oddawać odpady wielkorozmiarowe i niebezpieczne bezpo¶rednio do Punktu Zbiórki Odpadów w bazie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Le¶nej 7b.
     
  2. Przy z akupie mowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mieszkańcy mog± oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju – w sklepie, w którym dokonali zakupu nowego sprzętu. Obecnie działa również całoroczny punkt nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę tak± prowadzi firma "TOMAD" z siedzib± przy ul. Kolejowej 39.
     
  3. Podmioty ¶wiadcz±ce usługi odbioru odpadów komunalnych zobowi±zane s± do odbioru powstaj±cych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych zobowi±zane s± do odbioru powstaj±cych w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

 

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do ¶wiadczenia usług wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczysto¶ci ciekłych na terenie miasta Bukowna

 

POBIERZ

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do ¶wiadczenia usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

   

POBIERZ

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2871296


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube