strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-01-21 Wtorek, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  REGULAMIN korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

 

 

  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 

 

 1. Administratorem zespołu boisk jest Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 tel. 32 6421104.
   

 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
   

 3. Korzystaj±cy z obiektu s± zobowi±zani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera ¶rodowiskowego.
   

 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
   

 5. Boiska s± czynne codziennie w godz. 8.00-20.00.
    

 6. Dopuszcza się możliwo¶ć rezerwacji korzystania z boiska u trenera ¶rodowiskowego, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek prowadzonych na terenie obiektów sportowych.
    

 7. Osoby korzystaj±ce z obiektu mog± korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z trenerem ¶rodowiskowym.
    

 8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajduj±cy się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
   

 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
   

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
    

  • używania butów piłkarskich z wkręcanymi kołkami,

  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczenie boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

  • niszczenia urz±dzeń sportowych i płyty boiska,

  • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

  • za¶miecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych,

  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,

  • zakłócania porz±dku i używania słów wulgarnych,

  • wprowadzania zwierz±t,

  • korzystania z boisk bez zgody trenera ¶rodowiskowego.
    

 11. Trener ¶rodowiskowy, w zależno¶ci od sytuacji może:

  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

  • zwrócić uwagę na niewła¶ciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

  • nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego

  • wezwać policję 

  • w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażaj±cych bezpieczeństwu zakazać korzystania z obiektu.
     

 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialno¶ć materialn± ponosz± osoby korzystaj±ce.


Regulamin zatwierdzony
przez Dyrektora Miejskiego
O¶rodka Sportu i Rekreacji.

  

 

 

 

 

Galeria zdjęć "Tak powstawał Orlik"

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2892188


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube