strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zima w Bukownie (foto. Tomasz Mol)
2023-01-29 Niedziela, Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie

The Business Activity Zone in Bukowno  

Wirtschaftszone in Bukowno  

 

 

 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie

 

 

Bukowno to miasto leżące na południu Polski, w północno-zachodniej części województwa małopolskiego i administracyjnie przynależy do powiatu olkuskiego. Miasto, o charakterze przemysłowym, zlokalizowane jest pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi, tj. aglomeracją krakowską i katowicką, w odległości ok. 40 km od każdej z nich. Dzięki takiemu położeniu Bukowno ma łatwy dostęp do portów lotniczych w Krakowie-Balicach (w odległości 50 km) i w Katowicach-Pyrzowicach (w odległości 48 km).

 

 

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) leży w północnej części Miasta na styku z Gminą Bolesław, w sąsiedztwie kompleksu przemysłowego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Od strony południowej teren ten graniczy z pasem ochronnym strefy mieszkaniowej, a od zachodu z obszarem nieużytków, a następnie zabudową mieszkaniową osiedla Wodąca. Od strony wschodniej SAG przylega do ul. Kolejowej, posiadającej status drogi powiatowej. Z tej drogi realizowana jest dostępność komunikacyjna Strefy. Cały obszar skomunikowany jest z drogą krajową nr 94 (połączenie przez miejscowość Bolesław w odległości 5 km od SAG) oraz z autostradą A4 (przez Dąbrowę Górniczą – 25 km lub Jaworzno – 34km). Od węzła kolejowego w Bukownie dzieli SAG odległość 2 km. Węzeł ten tworzy linia kolejowa relacji Katowice-Kielce oraz linia kolejowa szerokotorowa LHS od granicy z Ukrainą do oddalonego od SAG o 5 km terminala przeładunkowego w Sławkowie. 

 

 

Strefa obejmuje obszar 34,5 ha terenów poprzemysłowych o lekkim spadku w kierunku południowym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są one dla lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Ograniczenia dla lokowania poszczególnych rodzajów inwestycji mogą wynikać jedynie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów programów unijnych. 

 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 15 mln zł teren został w całości uzbrojony. Uzbrojenie obejmuje budowę dróg wewnętrznych o dł. ok. 2,5 km wraz z placami i parkingami o pow. ok. 5181 m2, budowę wodo­ciągu o dł. ok. 2,4 km, sieć kanaliza­cji sanitarnej i opadowej – dł. 2,6 km oraz rurociągi dla sieci teletech­nicznej na dł. 2 km. Zasilanie w energię elektryczną oraz gaz jest możliwe w ramach indywidualnych umów z dostawcami poszczegól­nych mediów z istniejących w pobli­żu strefy przyłączy. 

 

 

W 2010 roku Miasto Bukowno podjęło skuteczne starania o utworzenie na terenie SAG podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obejmuje ona teren ok. 10ha. Zasady prowadzenia działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) muszą być zgodne z unormowaniami ustawowymi w tym zakresie. 

 

 

Działalność w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się z możliwością korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej, jednak swoje inwestycje mogą w SSE prowadzić tylko przedsiębiorcy posiadający zezwolenie. Ulokowane mogą w niej zostać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in. alkohol, produkcja stali, produkcja wyrobów tytoniowych). Zezwolenie mogą też uzyskać niektóre firmy z sektora usług m.in. z zakresu usług informatycznych, badawczo-rozwojowych, rachunkowości i kontroli ksiąg, badań i analiz technicznych. 

 

 

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji w SSE ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Małe firmy otrzymują 55% poziom tej pomocy, średnie 45%, a duże firmy 35% pomocy publicznej. Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria:

  1. zainwestują na terenie Strefy minimum 100 000 EURO

  2. prowadzona przez nich działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcie pomocą publiczną.

Istnieją dwa sposoby wyliczania pomocy publicznej:

  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
     
    lub
     

  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego. 

 

 

 

Realizacja Strefy Aktywności Gospodarczej stworzyła sprzyjające warunki dla lokowania inwestycji na kompleksowo przygotowanym terenie oraz rozwijania nowych rodzajów działalności gospodarczej. Wpłynęła także na poprawę jakości kapitału ludzkiego i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Bukowno.

 

W chwili obecnej działalność gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej rozpoczęły już firmy ASMKO oraz ASMKO-bis oraz Izo-Mal.

 

 

Informacje związane z ofertą Strefy Aktywności Gospodarczej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, tel. +48 32 62 61 848, mail: nieruchomosci@umbukowno.pl oraz na stronie internetowej Miasta www.umbukowno.pl.

 

 

 

Galeria zdjęć

 

 


Drukuj

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podatki Lokalne 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3586428

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube