strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Ta koperta może uratować życie!

 Ta koperta może

 uratować życie!

 

 

O ludzkim życiu często decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym często brakuje informacji o stanie zdrowia chorego, przebytych chorobach, zabiegach operacyjnych, posiadanych alergiach, czy wreszcie o stale przyjmowanych przez niego lekach. W takiej sytuacji pomocna będzie "Koperta Życia", którą wdraża obecnie Miasto Bukowno.

 

Dzięki wdrożeniu przejrzystego systemu przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Ratownicy medyczni podkreślają, że wielokrotnie informacje zawarte w "Kopercie Życia" pomogły w szybkim i skutecznym podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie. 

 

Koperta Życia to zestaw składający się z plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty, oznaczonej specjalnym nadrukiem, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach oraz magnesu na drzwi lodówki, który informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki.

 

Symbol koperty na drzwiach lodówki oznacza, że dokumentacja medyczna jest w środku.
 

 

Koperta życia znaleziona przez ratownika wezwanego do domu chorego w stanie zagrożenia życia, gdy właściciel koperty nie będzie w stanie samodzielnie udzielić informacji na temat swojego stanu zdrowia, chorób, przyjmowanych leków, stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy i ratowników medycznych. Pozwala służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia osoby chorej i podjąć szybkie działania ratujące życie.

 

 

Dla kogo adresowane są takiej projekty,
jak Koperty Życia?

 

Ten ściśle określony sposób przechowywania dokumentacji medycznej dedykowany jest szczególnie seniorom i osobom mieszkającym samotnie oraz osobom niepełnosprawnym, czy chorującym przewlekle. Sprawdza się także w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz ośrodkach dziennego pobytu dla seniorów.

 

 

Koperty Życia w Bukownie.

 

Po raz pierwszy w naszym mieście o "Kopertach Życia" usłyszeliśmy na początku tego roku, gdy wśród zadań ogólnomiejskich tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno znalazła się taka propozycja, złożona wówczas przez Panią Magdalenę Kubańską. Niestety, w głosowaniu Mieszkańców zadanie to nie uzyskało wymaganej do realizacji liczby głosów.

 

Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewski - uznając zasadność i celowość tego projektu - zdecydował o rozpoczęciu pilotażu programu "Koperty Życia w Bukownie" w ramach środków własnych budżetu miasta. Pilotaż obejmuje dystrybucję w tym roku 500 sztuk takich kopert wśród Mieszkańców Bukowna powyżej 60. roku życia oraz najbardziej potrzebujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Dystrybucja kopert.

 

Realizatorem kampanii edukacyjnej "Kopert Życia" jest Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie. Partnerami projektu są również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDBUK Sp. z o.o.

 

Mieszkańcy Bukowna, którzy ukończyli 60 lat mogą zgłosić się po odbiór takiej koperty do Urzędu Miejskiego w Bukownie (Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, pokój nr 13), gdzie uzyskają komplet materiałów wraz z ulotką informacyjną, jak samodzielnie prawidłowo wypełnić i przechowywać Kartę Informacyjną E.M.I.

 

Łącznie do rąk Mieszkańców Bukowna trafi w tym roku 500 kopert. Program przewidziany jest jednak do realizacji długofalowej, a liczba kopert według zapotrzebowania będzie się sukcesywnie zwiększać. W kopercie w lodówce można też umieścić niezbędne dane medyczne dotyczące pozostałych Członków Rodziny, do czego Państwa serdecznie zachęcamy. Czysty blankiet karty informacyjnej można pobrać ze strony internetowej: www.kopertazycia.pl.

 

 

Zachęcamy również wszystkich Państwa do zainstalowania na swoich smartfonach "ICE aplikacja życia". Aplikacja Życia ICE umożliwia przechowywanie w telefonie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL oraz możliwość przechowywania dokumentacji medycznej w formie fotogalerii. Jest to bardzo przydatne w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy w nagłym wypadku przez służby ratownicze. Aplikacja Życia ICE umożliwi skontaktowanie się służb ratowniczych z wskazanymi osobami w celu uzyskania przydatnych informacji.

 

 

PAMIĘTAJ!

 • Koperta życia w Twoim domu to nieoceniona pomoc dla ratowników medycznych! Dzięki niej służby medyczne będą mogły skuteczniej i szybciej udzielić pomocy w razie jakiejkolwiek interwencji!
 • W Kopercie życia należy umieścić najistotniejsze informacje: kontakt do najbliższych, jakie choroby przebyłeś, jakie inne leki obecnie przyjmujesz, na co jesteś uczulony!
 • Zadbaj o to, by formularz był podpisany przez Twojego lekarza prowadzącego!
 • Pamiętaj, by do koperty życia dołączyć ostatnią kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne najistotniejsze dokumenty dotyczące Twojego zdrowia!
 • Kopertę życia umieść w lodówce w widocznym miejscu, a na drzwi lodówki przyłóż informujący o niej magnes.
   
 • Pamiętaj, aby dane zawarte w Kopercie Życia były zawsze aktualne!
   
 • KOPERTA ŻYCIA JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH I RATOWNICZYCH W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYTYCZNEJ W CELU RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA. POD ŻADNYM WZGLĘDEM PROSIMY NIE UDOSTĘPNIAĆ KOPERT I DANYCH W NICH ZAWARTYCH OSOBOM POSTRONNYM!

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314703


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube