Drukuj
  KARTA USŁUGI - SO-10 Zmiany w prowadzonej działalnosci gospodarczej

Nazwa Referatu: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (SO)

Numer pokoju: 7

 

Formularz: Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej (CEIDG-1)

 

 

Data aktualizacji: 30.06.2011


Przygotował: Renata Stobierska - Kierownik
Poprawił: Maria Gęgotek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta