Drukuj
  1% Twojego podatku dla strażaków OSP z Bukowna

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU  ?

 

 


 

Przekazując 1% podatku na

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

możemy wskazać, do której - wybranej przez nas - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają trafić te środki.

 

Możemy więc wspomóc jednostki OSP z terenu Bukowna:

 • Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna "Bukowno Miasto"
  ul. Górnicza 1, 32-332 Bukowno, woj. małopolskie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna "Stare Bukowno"
  ul. Wodąca 2, 32-332 Bukowno, woj. małopolskie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna "Bór Biskupi"
  ul. Wiejska 19, 32-332 Bukowno, woj. małopolskie.

 

Należy tą informację umieścić w rubryce "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE".

  

 

Aby przekazać 1 proc. podatku na rzecz Związku OSP RP wystarczy:

 

 1. We WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS0000116212.
   
  Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
   
 2. W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać "Cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres:

OSP "BUKOWNO MIASTO",
32-332 BUKOWNO, UL. GÓRNICZA 1,
WOJ. MAŁOPOLSKIE"
lub
OSP "STARE BUKOWNO",
32-332 BUKOWNO, UL. WODĄCA 2,
WOJ. MAŁOPOLSKIE"
lub
OSP "BÓR BISKUPI",
32-332 BUKOWNO, UL. WIEJSKA 19,
WOJ. MAŁOPOLSKIE".

 

 


 

"1% na rzecz Związku OSP RP" w 7 krokach.

 

 

1. Jako OPP wybierz Związek OSP RP.
 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000 116 212 jest organizacją pożytku publicznego.

Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

albo do bazy organizacji pożytku publicznego

www.baza.pozytek.ngo.pl.

 

2. W zeznaniu podatkowym wpisz - Nr KRS 0000116212.
 
Formularz:

PIT-28 - poz. 125, PIT-36 - poz. 308, PIT-36L - poz. 94,
PIT-37 - poz. 131, PIT-38 - poz. 57, PIT-39 - poz. 51.

 

3. Wylicz 1 proc. i wpisz:

 

W formularzu PIT wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku należnego Twojego zobowiązania podatkowego. Może być to kwota mniejsza ale nie większa.

 

Obliczanie podatku nie jest trudne. Należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Przykładowo, gdy 1% wyniesie 33,53 zł - przekazać należy 33,50 zł. Gdy kwota wyniesie 33,59 zł - przekazać należy również 33,50 zł.

 

Formularz:

PIT-28 - poz. 126, PIT-36 - poz. 309, PIT-36L - poz. 95,

PIT-37 - poz. 132, PIT-38 - poz. 58, PIT-39 - poz. 52.

 

4. Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%.
 
Specjalna pozycja, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają być przekazane pieniądze z Twojego 1 % podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj swoją Ochotniczą Straż Pożarną. Zastosuj skrót OSP i wpisz jej nazwę oraz dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
 
Formularz:

PIT-28 - poz. 127, PIT-36 - poz. 310, PIT-36L - poz. 96,

PIT-37 - poz. 133, PIT-38 - poz. 59, PIT-39 - poz. 53.

 

5. Informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.
 
W informacji uzupełniającej jest następna specjalna pozycja, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu Twoja OSP będzie Ci mogła podziękować. Być może poinformuje Cię też o tym, jak wykorzystała pozyskane środki z 1 proc. podatku. Zaznacz krzyżykiem kwadracik:

 

Formularz:

PIT-28 - poz. 128, PIT-36 - poz. 311, PIT-36L - poz. 97,

PIT-37 - poz. 134, PIT-38 - poz. 60, PIT-39 - poz. 54.

 

6. Informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.
 
W tej części informacji rolex replika uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą, czyli podatnikiem (telefon, e-mail).
 
Formularz:

PIT-28 - poz. 129, PIT-36 - poz. 312, PIT-36L - poz. 98,

PIT-37 - poz. 135, PIT-38 - poz. 61, PIT-39 - poz. 55.

 
7. Pieniądze dotrą do OSP za pośrednictwem
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
 
Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie".
 
Obowiązku wypełniania wyżej wymienionych pozycji nie mamy. To nasza dobra wola. Ale dzięki niej możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków, chociaż w zakresie 1%. W ten sposób OSP pozyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.