strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-12 Środa, Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.06.30 - Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 318 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Rozdział 1.
Wyniki głosowania i wynik wyborów

 

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) głosowanie przeprowadzono w 27.227 obwodach głosowania;
 

2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30.204.684;

 

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 19.026.600, w tym: 

a) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 16.854,

 

b) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 216.557;

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 536.821;

 

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 483.898, w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 17.785,
 

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625,

 

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2.082,

 

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 824,

 

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 462.807;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 19.486.860, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 462.446;
 

7) liczba kart nieważnych wyniosła 3.100;

 

8) liczba kart ważnych wyniosła 19.483.760;

 

9) frekwencja wyniosła 64,51%;

 

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 58.301, tj. 0,30%:

a) w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20.071,

 

b) w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38.230,

 

c) w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego kandydata 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 19.425.459 tj. 99,70%.

 

 

2. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (więcej niż połowa głosów ważnych) wyniosła 9.712.730 głosów.

 

 

3. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:

1) BIEDROŃ Robert 432.129 głosów, tj. 2,22% liczby głosów ważnych;

 

2) BOSAK Krzysztof 1.317.380 głosów, tj. 6,78% liczby głosów ważnych;

 

3) DUDA Andrzej Sebastian 8.450.513 głosów, tj. 43,50% liczby głosów ważnych;

 

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2.693.397 głosów, tj. 13,87% liczby głosów ważnych;

 

5) JAKUBIAK Marek 33.652 głosy, tj. 0,17% liczby głosów ważnych;

 

6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 459.365 głosów, tj. 2,36% liczby głosów ważnych;

 

7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 21.065 głosów, tj. 0,11% liczby głosów ważnych;

 

8) TANAJNO Paweł Jan 27.909 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;

 

9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5.917.340 głosów, tj. 30,46% liczby głosów ważnych;

 

10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27.290 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;

 

11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45.419 głosów, tj. 0,23% liczby głosów ważnych.

 

 

4. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i – stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego – w dniu 12 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

 

 

5. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1) DUDA Andrzej Sebastian;

 

2) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz.

 

 

Rozdział 2
Zbiorcze wyniki głosowania

 

1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.

 

2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
Zbigniew Cieślak

Wojciech Sych

 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3016584


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube