strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.07.08 - Program zbiórki i unieszkodliwiania przeterminowanych leków w Mie¶cie Bukowno

   

 STARE LEKI DO APTEKI

 

 

 

Czytaj także na temat zbiórki wycofanych z użytkowania rtęciowych termometrów lekarskich.
 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje Mieszkańców o uruchomieniu w naszym mie¶cie programu zbiórki i unieszkodliwiania przeterminowanych leków. Od pocz±tku lipca przeterminowane leki można już wrzucać do specjalnych pojemników, rozmieszczonych w aptekach położonych na terenie Bukowna oraz w Przychodni Zdrowia przy ul. Zwycięstwa.

 

Z punktu widzenia prawa ochrony ¶rodowiska, odpady farmaceutyczne s± niebezpieczne, ponieważ mog± zawierać substancje zdefiniowane jako toksyczne, które ze względu na swoje specyficzne własno¶ci stanowi± zagrożenie dla ¶rodowiska. Zbudowane z szeregu zwi±zków chemicznych, po terminie przydatno¶ci stanowi± potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zwi±zki zawarte w lekach s± bardzo trwałe; przedostaj±c się do wód lub gleb, potrafi± je skutecznie skazić. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajduj± się w wykazie trucizn.

 

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiedz± chyba wszyscy, jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, a stamt±d na składowiska odpadów, jest równie niebezpieczne, ponieważ ¶rodki zawarte w lekach maj± szkodliwy wpływ na ¶rodowisko. I jeszcze jedno: nigdy nie wyrzucajmy leków do toalety! Oczyszczalnie ¶cieków nie radz± sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecno¶ć w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniaj± się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.

 

Utylizacja leków polega na ich spalaniu w specjalnie przeznaczonych do tego zakładach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Temperatura ponad 1100 °C oraz odpowiednie warunki dotycz±ce dostępu tlenu, a także czasu, w jakim spaliny s± poddawane działaniu wysokiej temperatury oraz sposobu póĽniejszego ich schładzania i oczyszczania – te czynniki gwarantuj± wła¶ciwy rozkład i wychwycenie wszystkich substancji niebezpiecznych. Jest to jedyny ekologiczny sposób unieszkodliwiania odpadów farmaceutycznych, który redukuje do minimum emisje do ¶rodowiska.

 

 

¬ródłem przeterminowanych leków s± najczę¶ciej nasze domowe apteczki. Powinna być ona sprawdzana regularnie, najlepiej raz na kwartał. Pamiętajmy, że leki, które przechowujemy w domu, maj± różne terminy przydatno¶ci: dlatego systematyczne sprawdzanie apteczki pozwoli na wyeliminowanie przeterminowanych lekarstw. 

 

Przeterminowany lek – bez względu na jego rodzaj – szkodzi zdrowiu i nie przynosi spodziewanych efektów terapeutycznych. Leki składaj± się z bardzo wielu substancji chemicznych, które po pewnym czasie mog± ulegać rozkładowi, utleniać się i wchodzić w interakcje z pozostałymi składnikami leku. Przyjęcie takiego leku może skutkować zatruciem pokarmowym, biegunk±, nudno¶ciami, wysypk±, ¶wi±dem skóry, opuchlizn±. Składniki leku mog± również ulegać rozkładowi, unieczynnieniu. 

 

Warto więc zrobić w domu przegl±d leków i te, które nie nadaj± się już do użycia wrzucić do specjalnych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Bukowna. 

 

Punkty, w których rozmieszczone s± pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych na terenie Miasta Bukowno:

 1. NZOZ MEDBUK Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 9
   
 2. Apteka Witaminka ul. Wojska Polskiego 5
   
 3. Apteka Agawa ul. Nowa 1
   
 4. Apteka DBAM O ZDROWIE  ul. Pocztowa 3
   
 5. Apteka Geranium ul. Kolejowa 12

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube