strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.08.02 - Wymiana starych kotłów grzewczych szans± na poprawę jako¶ci powietrza w Bukownie.

Z my¶l± o poprawie jako¶ci powietrza Gmina Bukowno przygotowała w 2015r. Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Powietrza dla Miasta Bukowno. Dokumenty te maj± służyć jako wytyczne dla przyszłej realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza wspieranych ze ¶rodków zewnętrznych.

 

Prowadzone w¶ród Mieszkańców ankiety dotycz±ce istniej±cych Ľródeł ciepła w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych wykazały, że w naszym mie¶cie przeważa ogrzewanie węglowe, a ¶redni wiek kotła to 10 lat. Stan taki powoduje, że emisja zanieczyszczeń w postaci gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5 jest wysoka. Poszukiwano dostępnych Ľródeł współfinansowania wymiany kotłów grzewczych, w których warunki wsparcia dla Mieszkańców byłyby najkorzystniejsze.

 

Poszukuj±c Ľródeł finansowania wymiany Ľródeł ciepła w budynkach wielo- i jednorodzinnych Gmina Bukowno wraz z Gmin± Bolesław i Gmin± Klucze złożyła wstępne dokumenty do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 4.4. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza".

 

Działanie to obejmuje komponent wymiany Ľródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych opalanych paliwem stałym na nowoczesne o tym samym Ľródle zasilania oraz komponent wymiany Ľródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne spalaj±ce gaz lub biomasę.

 

Przyjęto założenie, że zostanie dokonana wymiana 100 przestarzałych pieców węglowych oraz 80 nieefektywnych pieców gazowych na terenie Miasta Bukowno.

 

Wytyczne Programowe zakładaj± dofinansowanie do każdego z pieców w wysoko¶ci 350 zł/kW mocy urz±dzenia, ale nie więcej niż 8.000 PLN oraz wsparcie wymiany instalacji niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Całkowity poziom dofinansowania nie może przekroczyć jednak 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Wsparcie będzie uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywno¶ci energetycznej w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urz±dzeń. W rezultacie ma to spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku, a tym samym zastosowanie urz±dzeń grzewczych mniejszej mocy.

 

W projekcie będ± mogli wzi±ć udział Mieszkańcy, których budynki będ± spełniały standardy energochłonno¶ci (do 150 kWh/m2/rok w budynkach jednorodzinnych lub 135 kWh/m2/rok w wielorodzinnych), która będzie oceniana na podstawie oceny energetycznej budynku.

 

W przypadku niespełnienia wymogów energochłonno¶ci przez budynek przygotowana ocena zawierać będzie wskazówki dotycz±ce zakresu jego termomodernizacji. Prace w tym zakresie Mieszkańcy będ± przeprowadzać w ramach ¶rodków własnych.

 

Pomocny może być uruchomiony Program JAWOR finansowany ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska w Krakowie. Jego głównym założeniem jest dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych z wył±czeniem wymiany Ľródeł ciepła. Szczegółowe dane dot. Programu dostępne s± na stronie www.umbukowno.pl w zakładce „JAWOR”.

 
 

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314704


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube