strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  PROGRAM Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bukownie

 

"NIE RADZIMY SOBIE Z RAKIEM SZYJKI MACICY" - relacja z konferencji pt. "Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - wyzwaniem dla samorz±dów" w Katowicach.

 


 BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNO¦Ć ! 


 

Bukowno to jak dot±d jedyne miasto w powiecie olkuskim, należ±ce do nielicznego grona kilkudziesięciu samorz±dów w Polsce, które z własnych ¶rodków budżetowych realizuj± program bezpłatnych szczepień dla dziewcz±t przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy.

 

 

Program bezpłatnych szczepień skierowany jest do 12-letnich dziewcz±t zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Bukowno.

 

 

 


 

2015.03.18 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
  

2014.03.20 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
 

2014.02.26 - Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.

 

2013.03.21 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18)" 

 

2013.02.28 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet    

 

2013.02.05 - Zaproszenie dla Rodziców dziewczynek urodzonych w 2001 roku na SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie realizacji programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
 

2012.03.30 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych

 

2012.03.12 - Ogłoszenie otwartego KONKURSU na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet, realizowanego poprzez "Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) - 38 dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno" 

   


 

Rak szyjki macicy jest drugim, co do często¶ci, nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i około 2.000 umiera z tego powodu. Zarówno współczynnik zachorowalno¶ci jak i umieralno¶ci na raka szyjki macicy w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie!

 

Naukowo udowodniono zwi±zek pomiędzy powstawaniem raka szyjki macicy a zakażeniem wirusem HPV. Opracowanie szczepionek przeciwko wirusom HPV otworzyło więc nowe możliwo¶ci ochrony przed jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet, jakim jest rak szyjki macicy.

 

Koszt zakupu pojedynczej szczepionki przeciwko wirusowi HPV (3 serie szczepień) to około 1500 zł. Ze względu na jej bardzo wysoki koszt jest ona praktycznie nieosi±galna dla większo¶ci Mieszkańców naszego miasta.

 

16 stycznia 2009 roku w Kluczach odbyła się konferencja "Ocalić życie przed rakiem – samorz±dowcy w trosce o zdrowie swoich kobiet" z udziałem Minister ds. Równego Traktowania, pani Elżbiety Radziszewskiej. Na zakończenie tej konferencji przedstawiciele władz gmin całego powiatu oraz starostwa olkuskiego podpisali wspóln± deklarację dotycz±c± kontynuacji działań na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy.

 

Uruchomienie programu w Bukownie było więc naturaln± konsekwencj± podpisanej wówczas przez Burmistrza Miasta Mirosława Gajdziszewskiego deklaracji. Żałować można jedynie, że pozostałe samorz±dy naszego powiatu nie przyst±piły do bardziej zdecydowanych działań na rzecz zdrowia Mieszkanek swoich miejscowo¶ci.

 

Przygotowany przez Burmistrza Miasta program zdrowotny z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych kobiet zakłada pokrycie w cało¶ci z budżetu miasta akcji szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dla wszystkich 12-letnich dziewczynek mieszkaj±cych w Bukownie.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314704


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube